CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ


  1. Đối với những sản phẩm có hợp đồng mua bán: Chính sách đổi trả tuân theo các quy định trong hợp đồng.
  2. Đối với những sản phẩm không có hợp đồng mua bán:
  • Quý khách có thể đổi hoặc trả hàng miễn phí nếu phát hiện ra sản phẩm không giống mô tả trên website.
  • Quý khách có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa không giống như trong đơn hàng đã thực hiện.
  • Quý khách được đổi hoặc trả hàng có tính phí nếu không còn nhu cầu sử dụng đối với sản phẩm.
  • Việc đổi trả hàng cần được thực hiện ngay sau khi nhận hàng.