HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Để mua hàng, quý khách có thể làm theo ba bước sau:

THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG

  1. Thêm ngay tại trang chủ:

Trên trang chủ, sẽ trình diễn những sản phẩm nổi bật, quý khách có thể đặt mua hàng ngay trên trang này.

Nút mua hàng trên trang chủ

Trỏ chuột vào sản phẩm muốn mua, biểu tượng Giỏ hàng màu cam sẽ hiện ra. Quý khách nhấn vào biểu tượng này, sản phẩm sẽ được thêm vào Giỏ hàng.

2. Thêm trên danh mục sản phẩm:

Nút thêm vào Giỏ

Trong những danh mục sản phẩm, sản phẩm được trình diễn như hình trên. Quý khách có thể đặt mua hàng bằng cách nhấn vào nút “ Thêm vào Giỏ”

3. Thêm khi vào chi tiết sản phẩm:

Đặt mua bình thường

Quý khách có thể đặt mua hàng khi vào xem chi tiết sản phẩm. Để mua, chọn nút Đặt Mua, sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ.  Lưu ý: quý khách có thể chọn số lượng sản phẩm muốn mua ở ô Số lượng.

4. Mua trong Quick Shop

Trong các danh mục hoặc ở trang chủ, khi rê chuột vào sản phẩm, nút QuickShop sẽ hiện ra:

Quick Shop

Nút Quick Shop

Khi nhấp vào nút Quick Shop, quý khách có thể thấy được thông tin cơ bản, giới thiệu chung, hình ảnh của sản phẩm.

Ngoài ra, quý khách có thể thêm sản phẩm như hình sau:

Mua hàng trong Quick Shop

ĐIỀN THÔNG TIN NGƯỜI MUA HÀNG:

Sau khi chọn lựa xong sản phẩm, quý khách nhấp vào nút Giỏ Hàng, Chọn Thanh toán.

Giỏ hàng

Nút Giỏ Hàng

GIỏ hàng 1

Xem thông tin Giỏ hàng, cập nhật đúng số lượng muốn mua

Tiếp theo, quý khách điền các thông tin cơ bản như hình các hình sau để thanh toán

Phiếu thanh toán

 

Thông tin bổ sung

 

Hoàn tất